Obowiązkowy system eCall w samochodach od 1 kwietnia | Blog - SATIS GPS
Jesteś tu:
  • Blog
  • Obowiązkowy system eCall w samochodach od 1 kwietnia

Obowiązkowy system eCall w samochodach od 1 kwietnia

Europejski system szybkiego zawiadamiania o wypadkach drogowych jest częścią każdego samochodu zarejestrowanego w Polsce od 1 kwietnia 2018 r. System eCall ma zapewnić szybką reakcję służb ratunkowych po zdarzeniach drogowych. Założeniem obowiązkowego systemu eCall w pojazdach jest poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz podniesienie komfortu jazdy kierowców. Czy takie rozwiązanie sprawdzi się w Polsce?

Co to jest system eCall? 

System eCall to ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych. Przed 1 kwietnia 2018 r. montaż urządzeń eCall w samochodach był opcjonalny. Aktualnie jest obowiązkowy za sprawą unijnej inicjatywy „eSafety”, będącej częścią strategii Komisji Europejskiej, zmierzającej do zachowania bezpieczeństwa na drogach i poprawy efektywności transportu w UE.

System eCall wykryje kolizję i wezwie pomoc

Istota działania systemu eCall polega na automatycznym lub manualnym wezwaniu pomocy na drodze.  Automatyczne aktywowanie pomocy odbywa się w określonych warunkach po zderzeniu, dzięki odpowiednio umiejscowionym czujnikom. Manualne uruchomienie systemu alarmowego może być wywołane poprzez naciśnięcie przycisku SOS znajdującego się w pojeździe, zarówno przez kierowcę, jak i pasażerów podróżujących pojazdem.

Za pośrednictwem technologii GPS urządzenie wysyła pod numer 112 komunikat o wypadku, w którym zawarte są podstawowe wiadomości: miejsce zdarzenia, czas, kierunek jazdy, dane identyfikacyjne (np. nr VIN, rodzaj paliwa) oraz informacje o liczbie podróżujących pasażerów.

Połączenie zrealizowane przez system eCall trafia do odpowiedniej jednostki terytorialnej służb ratunkowych przyjmującej zgłoszenia o wypadkach i incydentach drogowych. Po otrzymaniu automatycznej wiadomości przesłanej przez pojazd, operator numeru 112 podejmie próbę skontaktowania się z pojazdem, w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zaistniałego zdarzenia drogowego. Jeśli połączenie z systemem eCall nie będzie mogło zostać zrealizowane, wówczas operator samodzielnie podejmie decyzję dotyczącą zakresu i sposobu udzielenia pomocy w miejscu wypadku na podstawie uzyskanego komunikatu.

Od kiedy system eCall jest obowiązkowy?

Wszystkie nowo zarejestrowane samochody, dopuszczone do użytku po 1.04.2018 r., o homologacji M1 (pojazdy mające nie więcej niż osiem miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy) i N1 (pojazdy o masie maksymalnej nieprzekraczającej 3,5 tony) będą musiały posiadać przedmiotowy system. Z kolei pojazdy dopuszczone do użytku przed 1.04.2018 r. nie muszą obligatoryjnie posiadać modułu. System eCall w Polsce może być montowany również w samochodach starszych. Instaluje się go za pomocą podłączenia specjalnego modułu do gniazda zapalniczki pojazdu.

Po co stosować system eCall? 

Zasadność stosowania systemu eCall została zatwierdzona przez Komisję, Radę oraz Parlament Europejski. Jego powszechne stosowanie może okazać się realną szansą na znaczne ograniczenie wypadków i kolizji drogowych, a także zmniejszenie ilości śmiertelnych wypadków na drogach. Szacuje się, że w Unii Europejskiej rokrocznie na drogach ginie ponad 25 tys. osób.

Zgodnie z założeniami, obligatoryjne wdrożenie systemu eCall w Polsce oraz na terenie pozostałych krajów członkowskich, pozwoli uniknąć śmierci 2,5 tys. osób na drogach w skali roku, a także zmarginalizuje ilość występowania wypadków o ponad 15 procent. Według ekspertów, obowiązkowy eCall pozwoli skrócić czas powiadamiania służb ratunkowych o zaistniałym zdarzeniu drogowym o ponad 50 procent.

Czy Polska jest gotowa na obsługę systemu eCall? 

Instytut Transportu Samochodowego podał do publicznej informacji, że w 2017 roku producenci samochodów rozpoczęli montaż systemu eCall, który w ubiegłym roku zarejestrował około 40 zawiadomień.

Zgodnie z informacją Instytutu Transportu Samochodowego oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centra Powiadamiania Ratunkowego pozostają w gotowości i są w stanie rozpocząć przyjmowanie zgłoszeń.

System eCall nie będzie szpiegował kierowców 

Kierowcy oraz przedsiębiorstwa transportowe obawiają się tego, w jaki sposób eCall będzie wykorzystywał i przesyłał informacje. Obawy rozwiewane są przez ekspertów oraz instytucje unijne. 

System eCall nie może być wykorzystywany do namierzania pojazdu oraz do gromadzenia informacji o technice jazdy i trasach pokonywanych przez samochód. Nie skorzystają z niego również służby mundurowe, a namierzenie samochodu za pomocą eCall nie będzie możliwe również w przypadku jego kradzieży. W Polsce oraz na terenie UE nie będzie on mógł być wykorzystany do szpiegowania i nielegalnego agregowania informacji o kierowcach i pojazdach, ponieważ z założenia ma być w stanie „uśpienia”. Aktywacja eCall nastąpi dopiero po wykryciu wypadku lub innego zdarzenia drogowego, które uruchomi poduszki lub kurtyny powietrzne.

Czy obsługa eCall jest płatna?

Obsługa modułu jest bezpłatna. Fabrycznie montowany eCall posiada zintegrowaną kartę SIM, gotową do użycia. W przypadku zdarzenia drogowego eCall łączy się z operatorem numeru alarmowego 112. Dyspozytor wykonuje połączenie, a w przypadku braku reakcji wysyła na miejsce zdarzenia służby ratunkowe.