Jesteś tu:
  • Blog
  • Systemy CFM w zarządzaniu flotą pojazdów

Systemy CFM w zarządzaniu flotą pojazdów

Efektywne zarządzanie flotą firmową nie tylko pozwala zoptymalizować wydatki na obsługę parku samochodowego, ale także umożliwia lepsze wykorzystanie potencjału posiadanych pojazdów. Dużym wsparciem w zarządzaniu flotą stały się systemy CFM (Car Fleet Management).

Posługiwanie się cyfrowymi rozwiązaniami do administrowania firmową flotą stało się standardem i przynosi korzyści na wielu płaszczyznach. Dzięki wykorzystaniu danych z systemów monitoringu oraz GPS, aplikacje CFM mogą dodatkowo znacznie upraszczać nadzór nad wszystkimi pojazdami należącymi do firmowej floty. Jedną z wielu przydatnych funkcjonalności jest gromadzenie niezbędnych danych i dokumentów dotyczących eksploatowanych samochodów, a także dostęp do historii obsługi serwisowej każdego z nich. Na co warto zwracać uwagę w ramach zarządzania flotą pojazdów?

Stan techniczny firmowych samochodów

Systemy CFM umożliwiają sprawniejsze zarządzanie informacjami na temat pojazdów, w tym terminami serwisów, napraw i ubezpieczeń. Możliwość ustawienia automatycznych przypomnień o wymaganych przeglądach technicznych, planowanie operacji cyklicznych, jak serwisowanie czy wymiana części, a także wgląd do historii wykonanych przeglądów serwisowych, znacznie ułatwiają pracę administratora floty. Łatwy dostęp do danych oraz możliwość stałego monitorowania procesów związanych z firmowymi pojazdami, minimalizuje ryzyko przeoczenia ważnych czynności i terminów.

Gromadzenie informacji na temat kosztów utrzymania floty

Duży odsetek wszystkich kosztów utrzymania floty samochodowej stanowią  wydatki na paliwo. Tuż za nimi znajdują się koszty związane z naprawami pojazdów, a także z zakupami polis ubezpieczeniowych. Dzięki systemom CFM możliwe jest łatwiejsze sprawowanie nadzoru nad tymi wydatkami – dokumenty i rachunki mogą być przechowywane w wersji cyfrowej. Przy pomocy wspomnianej wcześniej funkcji ustawiania cyklicznych operacji, nie zapomnimy też o opłaceniu kończącej się polisy. 

Możliwość gromadzenia danych o kosztach (paliwo, naprawy, polisy) z funkcją przechowywania zeskanowanych dokumentów w jednym miejscu stanowi kompleksową opiekę i nadzór nad parkiem samochodowym.

Systemy CFM wspierają również takie czynności, jak:

– zarządzanie pojazdami należącymi do floty,

– zarządzanie miejscami parkingowymi,

– zarządzanie mandatami i umowami,

– przypisywanie kierowców do pojazdów,

– integrowanie danych z kart paliwowych,

– zbieranie informacji na temat przebytych tras i przebiegu pojazdów,

– ewidencja opon,

– tworzenie zestawień i raportów,

– ustawianie alertów oraz operacji cyklicznych,

– kontrolowanie ważności uprawnień kierowców oraz ich badań lekarskich.

Systemy CFM współpracują z innymi systemami, z którymi mogą się komunikować i wymieniać dane. Zakres ich funkcjonalności można dopasowywać do potrzeb przedsiębiorstwa. Narzędzia dodatkowe wspomagają zarządzanie flotą pojazdów i dają możliwość automatyzacji procesów związanych z obsługą pojazdów służbowych. 

Dzięki nowoczesnym narzędziom można lepiej planować trasy, pracę kierowców i wszystkie czynności związane z obsługą każdego z pojazdów, a wiele z tych czynności zostaje po prostu zautomatyzowanych.

Wielofunkcyjna i intuicyjna w obsłudze platforma SATIS CFM, przeznaczona do zarządzania flotą samochodową, koordynuje wszelkie działania związane z prawidłową eksploatacją pojazdów. Oprogramowanie CFM to jeden z filarów, na których opiera się flota GPS.