Jesteś tu:
  • Blog
  • Zarządzanie flotą wózków widłowych

Zarządzanie flotą wózków widłowych

Od kilku lat obserwujemy zmiany zachodzące w polskiej gospodarce, również na rynku pracy. Problem z dostępem do pracowników dotyka niemal wszystkich przedsiębiorców w różnych branżach. Szczególnie trudno jest znaleźć osoby, które posiadałyby niezbędne uprawnienia do obsługi wózków widłowych, znały dedykowane dla branży systemy komputerowe oraz były gotowe do podjęcia pracy w trybie zmianowym. Problemy z deficytem pracowników magazynowych przekładają się na konieczność zwiększenia efektywności posiadanych zasobów. Optymalne wykorzystanie wózków i efektywna praca operatorów stają się coraz bardziej istotne dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Podstawą sprawnego i wydajnego zarządzania flotą wózków widłowych jest nowoczesny system informatyczny połączony z różnego typu urządzeniami, służącymi do kontroli pracy wózków (rejestracja czasu pracy, czujniki ruchu, kolizji, awarii, itp.) oraz rejestrowania zachowań operatorów.

Systemy wspierające zarządzanie flotą wózków widłowych, takie jak SATIS, w znaczący sposób przekładają się na wymierne korzyści dla firm. Pozwalają na minimalizowanie kosztów obsługi sprzętu, zwiększają efektywność pracy operatorów oraz podnoszą bezpieczeństwo na halach magazynowych.

Jak funkcjonalności systemów wspomagających mogą rozwiązać lub zmniejszyć problem związany z brakiem pracowników magazynowych?

Problemy z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy, w tym pracowników magazynowych, jest odczuwalny przez wielu przedsiębiorców. Efektywne zarządzanie magazynem za pomocą odpowiednich systemów informatycznych przyczynia się do minimalizowania tego problemu.

System SATIS pozwala na skuteczne zarządzanie zespołami pracowników magazynowych oraz umożliwia kontrolę wykorzystywanych wózków widłowych przez poszczególnych operatorów. Zastosowanie systemu SATIS ma na celu zwiększanie ilości operacji na każdym wózku, co przyczynia się do efektywniejszej pracy floty i pozwala na uniknięcie konieczności zakupu czy wynajmu kolejnych jednostek. Funkcja autoryzacji i identyfikacji, pozwala określić konkretnego pracownika oraz zweryfikować jego uprawnienia. Dzięki temu rozwiązaniu oraz generowanym alarmom można szybko reagować na zaistniałe incydenty przypisane do konkretnego operatora, takie jak uderzenia, przeciążenia, przekraczanie wyznaczonych obszarów czy dozwolonej prędkości.

Kolejnym zdalnie monitorowanym parametrem jest stan naładowania akumulatora wózka. System śledzi poziom naładowania akumulatora i informuje o konieczności jego naładowania. Prawidłowa eksploatacja akumulatorów i unikanie zbyt wczesnego doładowywania, pozwala na znaczne wydłużenie ich żywotność i znacząco wpływa na obniżenie kosztów związanych z wymianą baterii.

Rozwiązania poprawiające wydajność floty wózków widłowych

Odpowiednio dobrany system informatyczny pozwala zoptymalizować pracę magazynu, efektywnie wykorzystywać flotę wózków widłowych i w efekcie obniżać koszty przedsiębiorstwa.

Monitoring wózków widłowych w systemie SATIS szybko przynosi wymierne korzyści. Dzięki zastosowanym urządzeniom i czujnikom, system na bieżąco rejestruje lokalizację wózków na spersonalizowanej mapie obiektów oraz rejestruje czas ich pracy, co pozwala zoptymalizować ich  ilość. SATIS generuje także powiadomienia o awariach i kolizjach przypisanych do operatorów, którzy w danym momencie na nich pracowali.

Wszystkie dane pobierane są automatycznie, przesyłane do systemu monitorującego i w nim archiwizowane. Umożliwia to przeprowadzanie analiz, rankingów i optymalizacji dostosowanych do indywidualnych potrzeb firmy.

Rozwiązanie może być wdrożone wózkach widłowych różnych typów, marek lub systemów napędowych.