Jesteś tu:
  • Blog
  • Zalety monitorowania maszyn budowlanych

Zalety monitorowania maszyn budowlanych

Z zalet systemów GPS mogą skorzystać firmy działające w wielu branżach. Do takich przedsiębiorstw należą między innymi wypożyczalnie sprzętu budowlanego, a także firmy które na własność posiadają koparki, zagęszczarki, walce, betoniarki oraz tego typu maszyny. Korzyści z wdrożenia monitoringu w tej branży są liczne – przedstawiamy je poniżej.

Dlaczego monitoring maszyn budowlanych różni się od innych pojazdów?
Koparki, dźwigi bądź walce są dosyć specyficznym rodzajem pojazdów, które pod wieloma względami różnią się od typowych samochodów osobowych. Są o wiele większe i cięższe, ale przede wszystkim inne jest ich zastosowanie. Maszyny budowlane nie są wykorzystywane do przewozu towarów czy transportu ludzi – zamiast tego mają jasno określony zakres funkcji. Jednakże w ich przypadku korzystanie z technologii opartych na GPS, również przynosi wiele korzyści ich operatorom i zarządzającym flotą. Wykorzystuje się ją jednak w trochę inny sposób.

Jakie parametry mierzy system GPS?
W przypadku maszyn budowlanych, system monitoringu skupia się na nieco innych aspektach niż w samochodach osobowych czy ciężarówkach. Koparki, dźwigi bądź ubijaki zwykle pracują na ograniczonym terenie. Z tego względu, na monitorowanie pokonywanych przez nie tras nie jest kluczowe.

Monitorowania maszyn budowlanych służy przede wszystkim do pomiaru efektywności ich pracy, są to m.in.: eliminowaniu niepotrzebnych przestojów na placu budowy oraz stałej kontroli poziomu eksploatacji maszyny. Co więcej, betoniarki, koparki czy też zagęszczarki to zwykle kosztowne urządzenia o dużych gabarytach, które niejednokrotnie zostawia się na placu budowy na noc lub na weekend. Firmy będące ich właścicielami szukają więc rozwiązań, które będą zapobiegały ich kradzieży – system GPS sprawdza się w tym bardzo dobrze.

Kontrola pracy = gwarancja bezpieczeństwa
Jednym z zadań, jakie spełnia monitoring maszyn budowlanych, jest stałe kontrolowanie ich parametrów. System pomaga we wczesnym wykryciu awarii i nieprawidłowości w funkcjonowaniu pojazdów. Jest to funkcja kluczowa do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników. Co więcej, dzięki oprogramowaniu można także zweryfikować, czy operatorzy właściwie obchodzą się z maszynami. Pomoże to w wyeliminowaniu niewłaściwych zachowań, a przez to – w zmniejszeniu ryzyka
wypadków lub rozwoju usterek. GPS sprawia też, że właściciel floty ma stały dostęp do informacji o aktualnym miejscu pobytu należących do niej koparek bądź zagęszczarek.

Wydajność pracy
System GPS służy także do mierzenia czasu i efektywności pracy pojazdów budowlanych. Dzięki niemu można kontrolować faktyczny czas używania koparek, zagęszczarek i walców, a także otrzymywać powiadomienia o przedłużających się przestojach w ich pracy. Aplikacja pomaga także w zweryfikowaniu tego, ile czasu dane urządzenie pracowało w ramach określonej inwestycji. Kolejnym rozwiązaniem jest również automatyzacja rozliczeń kierowców i operatorów danego urządzenia. Wszystkie te funkcje dostarczają informacji, które mogą być pomocne we wprowadzaniu optymalizacji i zmian, zwiększających efektywność pracy przedsiębiorstwa.

Z korzyścią dla przedsiębiorstwa
Poza wyżej wymienionymi aspektami, system monitoringu maszyn budowlanych służy także do:
– kontrolowania zużycia paliwa, jego tankowania i upuszczania, co pomaga w wyeliminowaniu nadużyć oraz w zmniejszeniu kosztów jego zakupu,
– przypominania o terminach obowiązkowych przeglądów, serwisu, wymian eksploatacyjnych czy też przedłużenia ubezpieczenia,
– generowania czytelnych raportów na temat eksploatacji pojazdów, co pomaga w analizach i wprowadzaniu pozytywnych zmian.
Co ważne, system monitoringu można zamontować niemal w każdej maszynie, niezależnie od rodzaju jej zastosowania. SATIS oferuje rozwiązania dla mniejszych i większych firm budowlanych. Z ich pomocą można stworzyć ewidencję należących do przedsiębiorstwa urządzeń, zbierać dane na temat sposobu ich eksploatacji i stale kontrolować ich stan techniczny.