Jesteś tu:
 • Blog
 • Zarządzanie pracownikami terenowymi

Zarządzanie pracownikami terenowymi

Rosnąca liczba zadań realizowanych w terenie to dodatkowa potrzeba optymalizacji kosztów związanych z koordynacją oraz kontrolą pracy wykonywanej przez zdalnych pracowników. Zarządzanie pracownikami w terenie dzięki SATIS pozwoli na efektywną optymalizację wszystkich gałęzi branży transportowej.

Jak zarządzać potencjałem pracowników mobilnych utrzymując wysoki poziom ich motywacji i zaangażowania?

Pracownicy terenowi (m.in. pracownicy windykacji) wykonują zwykle kluczowe dla organizacji zadania. Zarządzanie strukturą rozproszoną jest czynnością skomplikowaną i czasochłonną. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, które oferuje aplikacja SATIS Mobile, możliwe jest zwiększenie wydajności w tym obszarze, co zawsze jest źródłem wymiernych i znaczących zysków.

Dzięki zaawansowanym raportom i analizom w systemie SATIS łatwo ocenić wydajność i efektywność wykorzystania czasu pracy pracowników mobilnych. Optymalizacja tras przejazdu przez pojazdy pod względem ilości kilometrów redukuje ilość zużywanego paliwa.

Aplikacja ułatwia kontakt z kontrahentem, rejestruje kolejne etapy wizyty, tworzy podsumowania i raporty wraz z możliwością potwierdzenia odbytej wizyty za pomocą podpisu. Istotnym atutem aplikacji jest możliwość pracy off-line, bez konieczności dysponowania bieżącym połączeniem z Internetem. Wystawiane dokumenty oraz poszczególne etapy realizacji zadań zapisywane są na urządzeniu mobilnym, a wymiana danych z systemem centralnym następuje w momencie uzyskania połączenia z siecią.

Funkcjonalności SATIS Mobile dla kadry zarządzającej

 • prezentacja aktualnej pozycji pojazdów na mapie oraz parametrów eksploatacyjnych pojazdów w czasie rzeczywistym
 • informowanie o zaistniałych alarmach zdefiniowanych w systemie SATIS
 • możliwość zdalnego zlecania zadań pracownikom terenowym (np. komornikom, pracownikom socjalnym)
 • dwustronna komunikacja z pracownikiem
 • ewidencja pojazdów i ewidencja kierowców

Funkcjonalności SATIS Mobile dla pracowników terenowych:

 • przyjmowanie utworzonych zleceń
 • raportowanie wizyt u kontrahentów z możliwością potwierdzenia realizacji wizyty za pomocą podpisu złożonego na ekranie telefonu lub tabletu przez kontrahenta
 • możliwość dodawania notatek do zaraportowanej wizyty
 • raportowanie wykonania niezaplanowanych wizyt wyświetlanie danych kontaktowych kontrahenta oraz jego lokalizacji na mapie
 • dwustronna komunikacja z przełożonym

Ecodriving. Przyjaciel natury i menedżera floty

Nowoczesne systemy monitoringu pojazdów wyposażone w moduły ecodrivingu, carpoolingu promują wśród kierowców bezpieczny i ekonomiczny styl jazdy.

Kształtowanie właściwych nawyków prowadzenia samochodu przekłada się nie tylko na redukcję kosztów w firmie (również poprzez monitoring paliwa), ale także na poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Specjalnie dedykowany raport w systemie SATIS wskazuje, które elementy jazdy poszczególnych pracowników mają największy wpływ na ilość zużytego paliwa oraz które z nich mogą zostać zoptymalizowane, tak aby ocena eko była jak najwyższa, a spalanie jak najniższe. Właściwa konfiguracja parametrów, indywidualnie dla każdego pojazdu, wpływa na obniżenie ilości spalanego paliwa, przyczyniając się do znacznego ograniczenia kosztów floty.

Do pomiaru stylu jazdy kierowcy w systemie SATIS analizowanych jest wiele różnych parametrów, takich jak:

 • prędkość pojazdu obrotowy zakres pracy silnika
 • dynamika przyspieszeń i hamowań
 • ocena nacisku na pedał gazu
 • statystyka używanych biegów
 • statystyki jazdy na tempomacie
 • ocena hamowania silnikiem / hamulcem
 • statystyka jazdy na biegu jałowym
 • rejestracja postoju z włączonym silnikiem

Bezpieczeństwo najważniejsze

Czas dojazdu karetki pogotowia ratunkowego na miejsce wypadku lub do pacjenta z zagrożeniem życia często przekracza godzinę, szczególnie poza dużymi aglomeracjami miejskimi. Gdy ten czas wynosi powyżej 60 minut, szanse na przeżycie poszkodowanego drastycznie się zmniejszają.

System SATIS zintegrowany z Mobileye – modułem sztucznej inteligencji, ostrzega kierowcę o potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach w ruchu drogowym. Oferuje możliwość raportowania stylu jazdy kierowców w odniesieniu do rzeczywistej sytuacji na drodze, a także wspomaga kierowcę w czasie jazdy, zwiększając jego bezpieczeństwo. Asystent pasa ruchu, ostrzega kierowcę przed potencjalnie niebezpiecznymi sytuacjami w trakcie jazdy, takimi jak np. nieplanowane i niekontrolowane zjechanie z pasa ruchu. „Inteligentna” kamera zamontowana wewnątrz samochodu przez cały czas monitoruje drogę i w zależności od typu zagrożenia ostrzega o zbliżającym się niebezpieczeństwie za pomocą różnych sygnałów dźwiękowych oraz graficznych, przez co zmniejsza ryzyko kolizji lub wypadku. W razie wypadku lub innego zdarzenia losowego, a także w sytuacji, gdy w znaczący sposób pogorszy się stan zdrowia kierowcy lub pasażerów, możliwe jest również manualne uruchomienie połączenia z centrum ratunkowym. Nawet jeżeli pasażer będzie nieprzytomny lub nie będzie w stanie mówić, komputer przekaże służbom odpowiednie dane dotyczące lokalizacji pojazdu.

Jak zarządzanie pracownikami terenowymi może przyczynić się do poprawy wyników sprzedaży?

Zarządzanie pracownikami terenowymi może znacząco przyczynić się do poprawy wyników sprzedaży poprzez optymalizację procesów, zwiększenie efektywności pracy oraz lepszą obsługę klienta. 

Lepsza organizacja i planowanie pracy

 • Optymalizacja tras: Korzystanie z technologii GPS, systemów telematycznych oraz aplikacji do zarządzania flotą umożliwiają optymalizację tras, co minimalizuje czas przejazdów i pozwala pracownikom terenowym odwiedzić więcej klientów w ciągu dnia.

 • Zarządzanie zadaniami: Efektywne zarządzanie pracą przedstawicieli handlowych i ich zadaniami oraz harmonogramami pracy pozwala na bardziej precyzyjne planowanie wizyt u klientów, co zwiększa produktywność.

2. Szybsza reakcja na potrzeby klientów

 • Reagowanie w czasie rzeczywistym: Systemy GPS, wykorzystywane do zarządzania pracownikami terenowymi umożliwiają szybką reakcję na zmieniające się potrzeby klientów, co może prowadzić do szybszego rozwiązywania problemów i lepszej obsługi.

 • Dostęp do informacji: Pracownicy terenowi, wyposażeni w urządzenia mobilne z dostępem do aktualnych informacji o klientach i produktach, mogą szybciej i skuteczniej odpowiadać na zapytania klientów.

3. Zwiększenie efektywności operacyjnej

 • Automatyzacja procesów: Automatyzacja zadań administracyjnych, takich jak raportowanie i zarządzanie czasem pracy, pozwala pracownikom terenowym skupić się na działaniach sprzedażowych.

 • Redukcja kosztów: Lepsze zarządzanie flotą samochodową i zasobami terenowymi prowadzi do redukcji kosztów operacyjnych, co przekłada się na większe zyski.

4. Poprawa motywacji i zaangażowania pracowników

 • Monitorowanie wyników: Systemy zarządzania pozwalają na bieżące monitorowanie wyników pracy, co motywuje pracowników do osiągania lepszych wyników.

 • Szkolenia i rozwój: Regularne szkolenia i wsparcie dla pracowników terenowych pomagają w podnoszeniu ich kwalifikacji, co przekłada się na lepsze wyniki sprzedaży.

Efektywne zarządzanie pracownikami terenowymi przynosi wiele korzyści, które bezpośrednio przekładają się na lepsze wyniki sprzedaży. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i strategii zarządzania, firmy mogą znacząco poprawić swoją efektywność operacyjną, satysfakcję klientów i ogólne wyniki finansowe.