Zarządzanie pracownikami terenowymi | Blog - SATIS GPS
Jesteś tu:
 • Blog
 • Zarządzanie pracownikami terenowymi

Zarządzanie pracownikami terenowymi

Rosnąca liczba zadań realizowanych w terenie to dodatkowa potrzeba optymalizacji kosztów związanych z koordynacją oraz kontrolą pracy wykonywanej przez zdalnych pracowników.

 

Jak zarządzać potencjałem pracowników mobilnych utrzymując wysoki poziom ich motywacji i zaangażowania?

Pracownicy terenowi (m.in. pracownicy windykacji) wykonują zwykle kluczowe dla organizacji zadania. Zarządzanie strukturą rozproszoną jest czynnością skomplikowaną i czasochłonną. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, które oferuje aplikacja SATIS Mobile, możliwe jest zwiększenie wydajności w tym obszarze, co zawsze jest źródłem wymiernych i znaczących zysków.

Dzięki zaawansowanym raportom i analizom w systemie SATIS łatwo ocenić wydajność i efektywność wykorzystania czasu pracy pracowników mobilnych. Optymalizacja tras pokonywanych przez pojazdy pod względem ilości kilometrów redukuje ilość zużywanego paliwa.

Aplikacja ułatwia kontakt z kontrahentem, rejestruje kolejne etapy wizyty, tworzy podsumowania i raporty wraz z możliwością potwierdzenia odbytej wizyty za pomocą podpisu. Istotnym atutem aplikacji jest możliwość pracy off-line, bez konieczności dysponowania bieżącym połączeniem z Internetem. Wystawiane dokumenty oraz poszczególne etapy realizacji zadań zapisywane są na urządzeniu mobilnym, a wymiana danych z systemem centralnym następuje w momencie uzyskania połączenia z siecią.

 

Funkcjonalności SATIS Mobile dla kadry zarządzającej

 • prezentacja aktualnej pozycji pojazdów na mapie oraz parametrów eksploatacyjnych pojazdów w czasie rzeczywistym
 • informowanie o zaistniałych alarmach zdefiniowanych w systemie SATIS
 • możliwość zdalnego zlecania zadań pracownikom terenowym (np. komornikom, pracownikom socjalnym)
 • dwustronna komunikacja z pracownikiem

Funkcjonalności SATIS Mobile dla pracowników terenowych:

 • przyjmowanie utworzonych zleceń
 • raportowanie wizyt u kontrahentów z możliwością potwierdzenia realizacji wizyty za pomocą podpisu złożonego na ekranie telefonu lub tabletu przez kontrahenta
 • możliwość dodawania notatek do zaraportowanej wizyty
 • raportowanie wykonania niezaplanowanych wizyt wyświetlanie danych kontaktowych kontrahenta oraz jego lokalizacji na mapie
 • dwustronna komunikacja z przełożonym

 

Ecodriving. Przyjaciel natury i menedżera floty

Nowoczesne systemy monitoringu wyposażone w moduł ecodrivingu promują wśród kierowców bezpieczny i ekonomiczny styl jazdy.

Kształtowanie właściwych nawyków prowadzenia samochodu przekłada się nie tylko na redukcję kosztów w firmie, ale także na poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Specjalnie dedykowany raport w systemie SATIS wskazuje, które elementy jazdy poszczególnych pracowników mają największy wpływ na ilość zużytego paliwa oraz które z nich mogą zostać zoptymalizowane, tak aby ocena eko była jak najwyższa, a spalanie jak najniższe. Właściwa konfiguracja parametrów, indywidualnie dla każdego pojazdu, wpływa na obniżenie ilości spalanego paliwa, przyczyniając się do znacznego ograniczenia kosztów floty.

Do pomiaru stylu jazdy kierowcy w systemie SATIS analizowanych jest wiele różnych parametrów, takich jak:

 • prędkość pojazdu obrotowy zakres pracy silnika
 • dynamika przyspieszeń i hamowań
 • ocena nacisku na pedał gazu
 • statystyka używanych biegów
 • statystyki jazdy na tempomacie
 • ocena hamowania silnikiem / hamulcem
 • statystyka jazdy na biegu jałowym
 • rejestracja postoju z włączonym silnikiem

 

Bezpieczeństwo najważniejsze

Czas dojazdu karetki pogotowia ratunkowego na miejsce wypadku lub do pacjenta z zagrożeniem życia często przekracza godzinę, szczególnie poza dużymi aglomeracjami miejskimi. Gdy ten czas wynosi powyżej 60 minut, szanse na przeżycie poszkodowanego drastycznie się zmniejszają.

System SATIS zintegrowany z Mobileye – modułem sztucznej inteligencji, ostrzega kierowcę o potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach w ruchu drogowym. Oferuje możliwość raportowania stylu jazdy kierowców w odniesieniu do rzeczywistej sytuacji na drodze, a także wspomaga kierowcę w czasie jazdy, zwiększając jego bezpieczeństwo. Asystent pasa ruchu, ostrzega kierowcę przed potencjalnie niebezpiecznymi sytuacjami w trakcie jazdy, takimi jak np. nieplanowane i niekontrolowane zjechanie z pasa ruchu. „Inteligentna” kamera zamontowana wewnątrz samochodu przez cały czas monitoruje drogę i w zależności od typu zagrożenia ostrzega o zbliżającym się niebezpieczeństwie za pomocą różnych sygnałów dźwiękowych oraz graficznych, przez co zmniejsza ryzyko kolizji lub wypadku. W razie wypadku lub innego zdarzenia losowego, a także w sytuacji, gdy w znaczący sposób pogorszy się stan zdrowia kierowcy lub pasażerów, możliwe jest również manualne uruchomienie połączenia z centrum ratunkowym. Nawet jeżeli pasażer będzie nieprzytomny lub nie będzie w stanie mówić, komputer przekaże służbom odpowiednie dane dotyczące lokalizacji pojazdu.