Jesteś tu:
  • Blog
  • Czy można skutecznie monitorować czas pracy operatorów maszyn? 

Czy można skutecznie monitorować czas pracy operatorów maszyn? 

Monitoring najczęściej nie kojarzy się z maszynami budowlanymi, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zastosować go w takich pojazdach. Takie rozwiązanie pozwala doskonale optymalizować koszty działania maszyn, a przede wszystkim pozwala skutecznie monitorować czas pracy operatorów.

 

System lokalizacji pojazdów pozwala coraz dokładniej identyfikować położenie samochodów bez względu na to, w której części Polski czy Europy auto się znajduje. Jednak w przypadku maszyn budowlanych stała wizualizacja ich położenia na mapie nie jest aż tak istotna. Takie pojazdy nie poruszają się przeważnie szybko ani nie przemierzają znacznych odległości, najczęściej działają na wyznaczonym obszarze. Tutaj monitoring pojazdów może sprawdzić się w nieco innych aspektach. Dzięki systemom lokalizacji można na przykład prowadzić monitoring czasu pracy jak ma to miejsce w systemie SATIS.

Monitorowanie maszyn a czas pracy 

Efektywne zarządzanie parkiem maszynowym powinno obejmować nie tylko analizę parametrów pracy poszczególnych maszyn, ale również analizę rzeczywistego czasu pracy osób, które te pojazdy obsługują. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom można zautomatyzować wiele czynności, w tym również te, które brane są pod uwagę przy rozliczaniu czasu pracy operatorów maszyn. Takie systemy, jak SATIS, pozwalają nie tylko na pomiar faktycznego czasu pracy, ale nawet na pomiar czasu pracy na określonych placach budowy. Dane przekazywane z szyny CAN w maszynach budowlanych lub analogowy pomiar obrotów z tych pojazdów pokazują dokładnie, kiedy dana maszyna pracuje, a kiedy stoi bezczynnie. Warto dodać, że wiele firm budowlanych wynagradza operatorów maszyn inną stawką, gdy rzeczywiście obsługują pojazdy na budowach, a inną, gdy wykonują pozostałe, wyznaczone przez pracodawców czynności. Zastosowanie monitoringu pozwala na dokładne określenie czasu obsługi maszyny. Zwykle stosuje się wtedy moduły identyfikacji operatorów, co sprawia, że dla każdego z nich można wykonać dokładne podsumowanie czasu pracy, nawet gdy jedną maszynę obsługuje kilku operatorów. Pomocne bywają także raporty, generowane na podstawie monitoringu, a określające ściśle czas pracy na poszczególnych budowach. Dzięki temu nie tylko dokładnie sprawdzimy, gdzie i ile pracował dany operator maszyny, ale również będziemy mogli efektywniej zaplanować jego harmonogram pracy w przyszłości, eliminując na przykład zbyt długie przestoje.

Monitoring maszyn budowlanych pozwala również eliminować nadużycia ze strony pracowników. Z jednej strony można zweryfikować, czy naprawdę dana osoba przepracowała deklarowaną liczbę godzin, a z drugiej monitoring pozwala całkowicie zabezpieczyć się przed tzw. fuchami, w których nieuczciwy operator wykorzystuje maszynę pracodawcy do prywatnego zlecenia, za które sam pobiera opłatę. Zdefiniowanie w systemie monitoringu obszaru, po którym może poruszać się dana maszyna, pozwala wzbudzić alarm, gdy zajdzie niepożądane zdarzenie. Taki monitoring pozwala także reagować na zbyt długie przestoje w pracy operatorów, a tym samym przeciwdziałać opóźnieniom w realizacji kontraktów.

Do czego jeszcze przyda się monitorowanie pojazdów budowlanych? 

Monitorowanie czasu pracy operatorów maszyn to istotna kwestia nie tylko dla osoby zarządzającej parkiem maszyn, ale tak naprawdę dla całej firmy. Efektywne planowanie działań operatorów przekłada się przecież na efektywność działania całej firmy, która świadczy usługi budowlane. Warto jednak dodać, że monitoring pozwala również przeciwdziałać nielegalnym upustom paliwa albo jego tankowania do innych, niedozwolonych pojemników. Zamontowanie czujników pozwala mierzyć zużyte paliwo i porównywać je z pomiarem czasu operatora. Monitoring maszyn to także przeciwdziałanie kradzieżom. Nie wolno zapominać, że ceny takich maszyn często dorównują cenom najlepszym samochodów z segmentu premium. Utrata maszyny może być zatem bardzo kosztowna. Zwykle monitorowane maszyny są także wyposażane w dwukanałowe immobilisery. Wtedy do uruchomienia pojazdu potrzebny jest specjalny identyfikator. Z jednej strony utrudnia to działania złodziejom, z drugiej – operator nie zdecyduje się na nieautoryzowane uruchomienie pojazdu poza własnym grafikiem pracy, żeby wykonać „lewe” zlecenie. Gdy nawet złodziej załaduje maszynę na lawetę, system monitoringu wzbudzi alarm, ponieważ wykryje ruch pojazdu budowlanego.

Monitoring maszyn to dodatkowo możliwość zautomatyzowania wielu działań, zaczynając od odczytu stanu licznika (motogodzin), a kończąc na automatycznym przypominaniu o konieczności wykonania czynności serwisowych czy przedłużenia ubezpieczenia pojazdu.

Dzięki nowoczesnemu monitoringowi, który opiera się nie tylko na lokalizacji, ale także na danych pozyskiwanych z różnych czujników, jak u nas w SATIS, możliwe jest bardzo dokładne ewidencjonowanie czasu pracy operatora maszyny, a nawet wykazanie, przez ile czasu maszyna pracowała na wolnych obrotach, nie wykonując faktycznej pracy. Dzięki temu można lepiej planować działania operatorów i rozliczać ich z naprawdę wykonanej pracy.