Jesteś tu:
  • Blog
  • Pomiar faktycznego czasu pracy maszyny

Pomiar faktycznego czasu pracy maszyny

Monitorowanie pracy maszyn budowlanych to konieczność, jeśli przedsiębiorca chce zoptymalizować koszty i rzetelnie rozliczać się z operatorami. Pomocny może być w tym nowoczesny monitoring GPS. Dostarcza on nie tylko wiele niezbędnych danych, ale również zabezpiecza maszyny.

 

Mimo że monitoring GPS nie jest zbyt często wykorzystywany do maszyn budowlanych, to zastosowanie go do nadzoru takich pojazdów może przynieść wiele korzyści. Rozwiązania SATIS dostosowane są do specyfiki pracy maszyn budowlanych i doskonale się sprawdzają. Warto pamiętać, że takie pojazdy działają na bardzo małej powierzchni, nie przemieszczają się szybko, dlatego ważna będzie nie tylko ich stała wizualizacja na mapie, ale przede wszystkim inne funkcje systemu monitoringu. Podpowiadamy, jak wykorzystać rozwiązania SATIS do monitorowania maszyn budowlanych.

Jak wykonać szczegółowy pomiar czasu pracy maszyny

Efektywny czas pracy maszyny budowlanej jest istotny nie tylko z punktu widzenia  rozliczeń z pracownikami, ale służy również do kontroli realizacji zadań zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. Do tego celu można wykorzystać dane pozyskane z szyny komunikacyjnej CAN zintegrowanej z systemem monitorującym. W ten sposób można sprawdzić, czy maszyna fizycznie pracuje, czy pozostaje w spoczynku, z włączonym silnikiem. Wykorzystując system zaawansowanych czujników, które montowane są w różnych miejscach maszyny, można dokładnie określić czas operacyjny takich elementów urządzenia jak na przykład łyżka koparki, czujnik lemiesza  itp.

Korzyści z wdrożenia systemu monitorującego 

Monitorowanie maszyn staje się coraz ważniejszym wsparciem właścicieli firm budowlanych i niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim daje możliwość lepszego zarządzania pracownikami oraz maszynami budowlanymi, a także efektywnego planowania ich pracy. Zebrane dane pokazują, jak wiele pustych przebiegów wykonują poszczególne pojazdy, do ilu przestojów dochodzi na placu budowy, a także jak dużo paliwa zużywają poszczególne maszyny. Pozyskanie tak precyzyjnych i wiarygodnych danych, pomaga podejmować kluczowe decyzje biznesowe osobom zarządzającym w firmie.

Kontrola pracy maszyn ciężkich i pojazdów budowlanych 

Pomimo wielu narzędzi wspomagających zarządzanie procesem budowlanym opóźnienie czasu realizacji często spotykanym zjawiskiem. Terminowa realizacja robót ma istotne znaczenie zarówno dla inwestora, jak i wykonawcy budowlanego. Tymczasem inwestycje, nawet wzorcowo zaplanowane, niosą ze sobą ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń i problemów, które w efekcie mogą stać się przyczyną opóźnień. Istotną kwestią w takiej sytuacji jest prawidłowe zidentyfikowanie przyczyny opóźnień na placu budowy.

Istotnym problemem w funkcjonowaniu firm budowlanych jest rozbieżność między faktycznym czasem pracy maszyny, a czasem zadeklarowanym w dokumentach przez operatorów maszyn. Zastosowanie systemu monitorującego umożliwia precyzyjne kontrolowanie czasu pracy operatorów maszyn, a także służy weryfikacji zleconych zadań.

Optymalizacja i efektywność – generowanie oszczędności  

Każda firma dąży do tego, aby redukować koszty i maksymalizować zyski. W przypadku firm budowlanych na te kwestie wpływa także terminowość wykonania prac. W wielu przypadkach umowy z inwestorami są konstruowane w taki sposób, że wszelkie opóźnienia na placach budowy skutkują karami finansowymi. Istotna jest tu optymalizacja pracy maszyn budowlanych. Monitoring pozwala na bieżąco kontrolować ich rzeczywisty czas pracy, oraz eliminować przestoje i ich liczbę. Kolejna kwestia to możliwość lepszego planowania pracy pojazdów, a w konsekwencji podniesienie ich efektywności. Analiza danych dostarczonych przez czujniki monitoringu pozwala ocenić, czy na danym placu budowy pracuje optymalna liczba maszyn – czy jest niewystarczająca, a może jest ich za dużo i są niewykorzystane, a mogłyby być wykorzystane w innym miejscu.

 

Monitoring jest ważnym narzędziem w efektywnym zarządzaniu firmą budowlaną, szczególnie, gdy dysponuje ona wieloma maszynami i trudno je kontrolować w tradycyjny sposób (np. papierowa ewidencja maszyn, osobista kontrola pracy itd.). Takie rozwiązania, jakie proponuje system SATIS, to możliwość pozyskania istotnych danych, przy stałej kontroli pracy i położenia każdej z maszyn budowlanych.