Monitoring GPS maszyn budowlanych - monitorowanie pracy maszyn budowlanych | SATIS GPS
plen
Jesteś tu:

Monitoring GPS pracy maszyn budowlanych

Maszyny budowlane w kontekście systemów monitoringu satelitarnego stanowią dość nietypową grupę pojazdów. Wynika to przede wszystkim ze sposobu ich pracy. Zwykle wykonują swoje zadania na stosunkowo niewielkim terenie danej inwestycji, nie poruszają się ze znaczącymi prędkościami, ich stała wizualizacja na mapie, choć konieczna, nie jest najważniejszym elementem systemu monitoringu.

Optymalizacja i efektywność – generowanie oszczędności

Właściciele oraz osoby zarządzające parkiem maszynowym zmierzają przede wszystkim do osiągnięcia dwóch zasadniczych celów. Po pierwsze optymalizacji kosztów związanych z pracą parku maszynowego. Po drugie do możliwe najbardziej efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów. Monitoring maszyn budowlanych daje zarządzającym wiedzę, gdzie pojazd się znajduje i czy ma włączony zapłon. System czujników kontroluje czy maszyna rzeczywiście pracuje (np. czujnik pracy łyżki, lemiesza, itp.).

Automatyzacja

Istotne jest także zautomatyzowanie szeregu czynności typowych przy rozliczaniu pracy maszyn budowlanych. Podobnie, jak w przypadku innych rodzajów pojazdów ważne jest, by ograniczyć czas niezbędny na monitorowanie i fizyczne wykonywanie czynności serwisowych i obsługowych.

Potrzeby zarządzających parkiem maszyn:

  • Pomiar faktycznego czasu pracy maszyny i operatora
  • Pomiar faktycznego czasu pracy na określonych placach budowy (inwestycjach)
  • Pomiar zużytego paliwa
  • Kontrola tankowań dokonywanych z kontenerowych i/lub mobilnych stacji paliw
  • Eliminacja nadużyć pracowniczych
  • Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
  • Zautomatyzowanie procesów obsługowych związanych z parkiem maszynowym (serwisy, przeglądy, wymiany eksploatacyjne, ubezpieczenia)
  • Lokalizacja maszyn w czasie rzeczywistym
  • Alarmowanie o zdarzeniach pożądanych lub niepożądanych

Zabezpieczenie przed kradzieżą

W ostatnich latach w Polsce rośnie odsetek kradzieży sprzętu z placów budów. Coraz częściej, maszyny budowlane są wykradane i sprzedawane za granicą. Warto zatem, zainwestować w systemy monitorowania maszyn budowlanych, które ochronią nawet mniejsze sprzęty przed zniknięciem.

Najbardziej znanym sposobem zabezpieczenia przed kradzieżą jest ubezpieczenie maszyn. Taka ochrona nie jest jednak wystarczająca. Jeśli dojdzie do kradzieży, właściciela czeka skomplikowany i czasochłonny proces odszkodowawczy.

System SATIS to rozwiązanie, które w oparciu o lokalizatory GPS, dokładnie zlokalizuje położenie maszyny. Zarządzający firmą budowlaną w każdej chwili może sprawdzić, czy maszyna znajduje się na budowie i czy wykonuje swoje zadania.